Uitklappen

Boek

Titel Tractaet Vande Ovdtheyt Vande Batavische nv Hollandsche Republique: Beschreven int Latijn door Hugo de Groot Advocaet Fiscael van Hollandt, Zeelandt, ende VVest-Vrieslandt, daer nae in't Duytsche overgestelt, ende bu den Autheur oversien.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Groot, Hugo de
Datering 1610 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, Oudheid, Middeleeuwen (375-1500), 1501-1550, 1551-1600, 1601-1650

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie