Uitklappen

Boek

Titel Batavia Illustrata, Ofte Verhandelinge vanden Oorspronk, Voortgank, Zeden, Eere, Staat En Godtsdienst van Oud Batavien, Mitsgaders Van den Adel en Regeringe van Hollandt, Ten deele uyt W. van Gouthoven, en andere Schruyvers, maar wel voornamentlijck uyt een menigte van oude Schriften en Authentijque Stukken en Bewijsen, Te samen gesteldt door de Heer Simon van Leeuwen, In sijn leven Substituyt Griffier vanden Hogen Rade van Hollandt, Zeelandt, en Westvrieslandt.
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 5925-00

Vervaardiging

Maker Leeuwen, Simon van
Datering 1685

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, Middeleeuwen (375-1500), 1501-1550, 1551-1600, 1601-1650, 1651-1700, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie