Uitklappen

Boek

Titel Van T'Beghin Der Eerster Volcken Van Evropen, In-Sonderheyt Vanden Oorspronck Ende Saecken Der Neder-landren, XXIII Boecken, Met betoon vande dwalinghen der Griecken ende Latinen op t' selue Beghin ende den ghemeynen Oorspronck. Ende dat de Neder-landren metten Ga-halen ende Tvytschen t'samen in d'eerste tijden ghenaemt Kelten, ghecomen uuten Hebréen op 't Noorden ofte den Kelteghen cant des weeerelts, ghelijck de Caldéen op t' Oosten, ende ander na t'Heet-op der Sonnen; verre te boven gaen den Griecken ende Romainen in ouderdom ende spraecke. Af-beleet vanden Beghinne, totten tijd van Carolus Magnus ende besluytende ouer de 4900 iaeren. Beschreven Door Adriaen van Scrieck, Heere Van Rodorne.
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 5923-00

Vervaardiging

Maker Schrieck, van, Adriaen
Datering 1614

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, krijgsgeschiedenis, Oudheid, Middeleeuwen (375-1500), 1501-1550, 1551-1600, 1601-1650, Ierland, België, Nederland, Europa, Duitsland
Minder informatie
Meer informatie