Uitklappen

Boek

Titel Pronk-Toneel, Gecierdt Door de oovertreffelijkke daaden, van de Alderdappersten en Kloekmoedigsten Frederik Hendrik, En Wilhelm II. Tot huyden 1663. toe voltrokken, met het Remarkabelste in Europa in voorgevallen.
Objectnaam biografie
Objectnummer

Vervaardiging

Datering 1663

Onderwerp

Trefwoorden tijdsgeschrift, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), 1501-1550, 1551-1600, 1601-1650, 1651-1700, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Huis van Oranje
Minder informatie
Meer informatie