Uitklappen

Boek

Titel Batavise Romeyn; Ofte Alle de voornaemste Heldendaden, Ridderlijke feyten en listige Oorlogs-vonden, in Veld en Zeeslagen, overwinninge van Steden en Schepen, en in andere gelegentheden, by de Hollanders en Zeeuwen verricht, zedert den Iare 1492 tot 1661. Door Petrus de Lange. Verciert met Kopere Platen.
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 3900-00

Vervaardiging

Maker Lange, Petrus de
Datering 1661

Onderwerp

Trefwoorden krijgsgeschiedenis, veldslag, zeeslag, tijdsgeschrift, 1451-1500, 1501-1550, 1551-1600, 1601-1650, 1651-1700, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie