Uitklappen

Boek

Titel De Stadt Lier Door De Rebellen Verrast Ende Door De Borgers Van Mechelen Ende Van Antwerpen ontset. Dit verhael opgeheldert met veele Aenteekeningen ende Bewys-Stucken tot meerdere kennisse soo van de geschiedenisse, als van de Persoonen de welke daer in deel gehad hebben. Door I.-I. D. M.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Munck, Joseph Jacques de
Datering 1781

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, belegering, ontzet, 1551-1600, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), België, Mechelen (stad), Lier (stad), Antwerpen
Minder informatie
Meer informatie