Uitklappen

Boek

Titel Belegering, en Ontsetting der Stad Leyden, Geschied in den Jare 1547. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. en 4. October daar aan volgende. Seer levendig Afgebeeld Door Reynerius Bontius. Treur-Bly-Eynde-Spel. Desen laetsen Druck veel verbetert: Verciert met schoone Figuren, en al de Vertooningen, soo voor, in, als na het Spel.
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 3127-0

Vervaardiging

Maker Bondt, Reinier de
Datering 17XX

Onderwerp

Trefwoorden toneel, belegering, 1551-1600, 1601-1650, 1651-1700, 1701-1750, Leiden, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie