Uitklappen

Boek

Titel Die Belegeringe, Besettinge ende ontsettinge der Stadt Steenwijck in sticht van Overijssel, Anno 1580. beginne(n)de opten 18. Octobris, endigende den 12. Februarij, anno 812. Beschreuen door Wilhelmum Lanium Doccum, Dienaer es H. Euangelij binnen Steenwijck.
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 3137-0

Vervaardiging

Maker Lanius Doccum, Wilhelmus
Datering 1581

Onderwerp

Trefwoorden krijgsgeschiedenis, belegering, tijdsgeschrift, 1551-1600, Steenwijk, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie