Uitklappen

Boek

Titel De Crimineele Ordonnantien Van Koning Philips Van Spanje, Laatsten Graaf Van Holland, Ten Dienste Van Zijne Nederlanden Uitgegeeven. Fransch En Nederduitsch; Naar De Oorspronkelijke Drukken Van Den Jaare 1570. Verzeld Van Eene Verhandeling Over Het Verstand Van De Ordonnantie, Op Den Stijl Van Procedeeren In Crimineele Zaaken. Mitsgaders Van Aanteekeningen, Bij Verscheidene Artikelen Van Dien Ordonnantie. Door Mr. Bavius Voorda, Lid Van het Zeeuwsch Genootschap Van Weetenschappen Te Vlissingen.
Objectnaam boek
Objectnummer 00084447
Reserveren

Vervaardiging

Maker Voorda, Bavius
Datering 1792 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden recht, crimineel recht, 1551-1600, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Philips II (koning van Spanje)

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie