Uitklappen

Boek

Titel Beschryving Der Stadt En Lande Van Breda: Behelzende de Oudheid van het Graafschap Stryen, deszelfs eerste Bewoonderen, en oude Gestalte, met een Historisch Verhael van het Leven der Graven van Stryen, en daar op gevolgde Heeren van Breda; Mitsgaders De Opkomst en eerste Beginselen der Stadt Breda, deszelfs Benaming, eerste Omwalling, en verdere Vergrootingen en Versterckingen, met de voornaemste, zoo Wereldlycke als Geestelycke Gebouwen, de wyze der Regeering, Hoogheden, Voorrechten, enz. Als Mede Eene naeukeurige en beknopte Beschryving van het Landt van Breda, deszelfs Dorpen, Vryheden en Heerlykheden, met der zelver Oudheden, Regeeringen, Aanhangzelen en gemeene Gebouwen: Uyt veele Oude en Nieuwe Schryvers byeen verzamelt, en met een aanmerckelyck getal van tans noch onuytgegevene echte Stucken, Brieven, enz. bevestigt, Door Thomas Ernst Van Goor, Met Kopere Plaaten.
Objectnaam boek
Objectnummer 00118453

Vervaardiging

Maker Goor, Thomas Ernst van
Datering 1744

Onderwerp

Trefwoorden geografie, topografie, geschiedenis, stadsgeschiedenis, 1751-1800, Breda, Brabant, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Strijen
Minder informatie
Meer informatie