Uitklappen

Boek

Titel Leeven en Daaden Der Doorluchtigste Zee-Helden, Beginnende met de Tocht na Damiaten, Voorgevallen in den Jare 1217. En eindigende met den beroemden Admirael M.A. de Ruyter, Hartog, Ridd. &c. Vertoonende alle de voornaemste Zeedaden die de Hollanders en Zeelanders &c. van haer begin aen, loffelijck tegens hun vyanden verricht hebben; nevens veel vreemde Voorvallen, dappere Heldedaden, stoutmoedige Bestieringen, en swaere Zeeslagen, &c. Naeukeurigh, uyt veele geloofwaerdige Schriften, en Authentijcke Stucken, by een gebracht, en beschreven, Door V.D.B. Met veele curieuse koopere Plaeten verciert.
Objectnaam boek
Objectnummer 00112577

Vervaardiging

Maker Bos, Lambert van den
Datering 1683

Onderwerp

Trefwoorden biografie, geschiedenis, marine, maritieme geschiedenis, heldendom, 1251-1300, 1301-1350, 1351-1400, 1401-1450, 1451-1500, 1501-1550, 1551-1600, 1601-1650, 1651-1700, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Ruyter, Michiel Adriaensz de
Minder informatie
Meer informatie