Uitklappen

Boek

Titel Beschryving Der Stad Oudewater; Waarin aangetoont word der zelver Herkomst uit het Uitrechtsche Bisdom, Overgang tot de Graaflykheid Van Holland En haare gemaakte onafscheidbaarheid van de zelve, Mitsgaders Der Zelver Voorrechten, Regeeringsvorm, en droevige Lotgevallen van aloude tyden af tot nu toe beschreven, uit de Oudheid bewezen en met de nodige Bewysstukken bevestigt. Als Mede De Handvesten, Privilegien En Octroyen, Zoo eertyds door de Graaven van Holland, als naderhand door de Staaten van dat Gewest aan die Stad van tyd tot tyd gegund en verleend. Alles Byëen verzamelt, opgestelt en in 't licht gegeeven door Den thans in dienst zynde Bailjuw, Dykgraaf En Schout der zelfde Stad. Met Printverbeeldingen verçiert.
Objectnaam boek
Objectnummer 00118591

Vervaardiging

Maker Kinschot, Gasparus Rudolphus van
Datering 1747

Onderwerp

Trefwoorden geografie, geschiedenis, privilege, 1701-1750, Oudewater, Utrecht (bisdom), Holland (graafschap), Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie