Uitklappen

Boek

Titel Oorspronckelijke Beschrijving Van De Vermaerde Belegering En 'T Ontzet Der Stad Leiden, Kort en klaer voorgesteld uit den grond der Eerste, en gebragt tot de Laetste Beroerten en Oorlogen van Nederland, Voorgevallen in de XV. en XVI. Eeuw. Door Adrianus Severinus. De vijfde druk, Met Nieuwe Aentekeningen opgehelderd, en met kopere Platen versierd, Als ook vermeerderd met eene Na-reden, ten nuttigen gebruike dezer Gebeurtenis, en met de treffelijke Oratie Van Den Heere Mr. Karel Crucius, In zijn E: leven Raed en naderhand Burgemeester derzelve Stad Uitgesproken op het 100ste Verjaergetyde van Leidens Ontzet, 1674.
Objectnaam boek
Objectnummer 00122545

Vervaardiging

Maker Severinus, Adrianus | Crucius, Karel
Datering 1777

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, belegering, 1551-1600, 1601-1650, 1651-1700, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Leiden
Minder informatie
Meer informatie