Uitklappen

Boek

Titel Beschryving Der Stad Amersfoort, Behelzende Derzelver Gelegenheid, Oorspronk, Benaaming, oude en tegenwoordige gedaante; alsmede de Stigtingen, Kerken, Kloosters, Godshuizen, en andere openbaare Gebouwen; Mitsgaders De Oude en Hedendaagse Regeeringsform, Privilegien, Rampen, en andere merkwaerdige zaken. Meest uit echte Stukken, Brieven en Handvesten zaamengesteld Door Abraham Van Bemmel. Eerste Deel. Met koopere Plaaten.
Objectnaam boek
Objectnummer 00122518

Vervaardiging

Maker Bemmel, Abraham van
Datering 1760

Onderwerp

Trefwoorden topografie, geschiedenis, geografie, 1751-1800, Amersfoort, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie