Uitklappen

Boek

Titel Krygskundige Onderrigtingen En Grondregelen Van Den Maarschalk De Turenne, En Van Anderen, Ontleend uit de beste Schryvers, met Waarnemingen en Aantekeningen: Byzonderlyk Wegens De pligt van een Generaal. De Marsch van een Leger. Legeringen,, Verschansingen, Voeragering, Wagten, Alarmen en Partygangers. De Schikking van een Leger. Generaale Bataljes. Byzondere Gevegten, Hinderlaagen, en Overrompelingen. Het Aantasten van Linien of Verschansingen. De Artillery, Ammunitie, Leidslieden, Spions, enz. Versterkte Plaatsen, Voorschriften van Fortificatie, Magazynen. Het Aantasten van een Plaats. Belegeringen, Trencheen, Approches. Batteryen, Mynen, Bressen, enz. De Verdediging van een Plaats, voor en geduurende eene Belegering. Uitvallen, Tegen-Batteryen. Tegen-Mynen, Hulptroepen, enz. Door A. Williamson, Generaal-Majoor. Naar den tweeden Druk uit het Engelsch vertaald.
Objectnaam boek
Objectnummer 00125039

Vervaardiging

Maker Williamson, Adam
Datering 1748

Onderwerp

Trefwoorden handboek, krijgskunde, 1701-1750, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie