Uitklappen

Boek

Titel Gelegentheyt van 's-Hertogen-Bosch Vierde Hooft-Stadt van Brabandt. Haer oorspronck, fundatie ende vergrootinge, verscheyden hare Belegeringen. Ende eyntlijcke overwinninge Verrassinghe ende inneminghe van Wesel Ende meer andere Geschiedenissen des Iaers 1629. Alles onder 't voorsichtigh wijs ende kloeck beleyt van den Deurluchtigen Hoogh-gebooren Vorst ende Prince Frederick Henrick Prince van Orangien, Grave van Nassau, &c. Velt-Heer Generael van de Hoogh-Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlantsche Provintien. Beschreven deur Pieter Bor Christiaenzoon.
Objectnaam boek
Objectnummer 00122813

Vervaardiging

Maker Bor, Pieter Christiaansz
Datering 1630

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, belegering, stichting stad, 1601-1650, 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch, Wesel, Brabant, Nederland, Duitsland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Frederik Hendrik (graaf van Nassau en prins van Oranje)
Minder informatie
Meer informatie