Uitklappen

Boek

Titel Vertoog Ende Openinghe, om een goede, salighe, ende generale vrede te maken in dese Nederlanden, ende deseluen onder de ghehoorsaemheyt des Conincx, in haere oude voorspoedicheyt, fleur, ende weluaert te brenghen, By maniere van Supplicatie. Aende Hoogmoghende, Edele, eervveerdighe, vvijse, ende seer voorsienighe Heeren, mijn Heeren representerende die generaele Staeten van herrevvaertsouere. Ghedaen inden name der verdructe ende bedroefde ghemeynten der seluer landen.
Objectnaam boek
Objectnummer 00102452O

Vervaardiging

Datering 1576

Onderwerp

Trefwoorden monarchie, vrede, oorlog, tijdsgeschrift, 1551-1600, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Nederland, Nederlanden (tot 1579)
Minder informatie
Meer informatie