Uitklappen

Boek

Titel Vierde Stvck Der Wisconstighe Ghedachtnissen Vande Weeghconst. Inhoudende t'ghene daer hem in gheoeffent heeft Den Doorlvchtichsten Hoochgheboren Vorst ende Heere Mavrits Prince van Oraengien, Grave van Nassau, Catzenellenbogen, Vianden, Moers &c. Marckgraef vander Vere, ende Vlissingen &c. Heere der Stadt Grave, ende S'landts van Cuyc, St. Vyt, Daesburch &c. Gouverneur van Gelderlant, Hollant, Zeelant, Westvrieslant, Zutphen, Vtrecht, Overyssel &c.Opperste Veltheer van de vereenichde Nederlanden, Admirael Generael vander Zee &c. Beschreven deur Simon Stevin van Brugghe.
Objectnaam boek
Objectnummer 00012943C

Vervaardiging

Maker Stevin, Simon
Datering 1605

Onderwerp

Trefwoorden wiskunde, doorzichtkunde, wetenschap, 1601-1650, 1501-1550, 1551-1600, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Stevin, Simon
Minder informatie
Meer informatie