Uitklappen

Boek

Titel Derde Stvck Der Wisconstighe Ghedachtnissen Vande Devrsichtighe. De perspectivis. Inhoudende t'ghene daer hem in gheoeffent heeft Den Doorlvchtichsten Hoochgheboren Vorst ende Heere Mavrits Prince van Oraengien, Grave van Nassau, Catzenellenbogen, Vianden, Moers &c. Marckgraef vander Vere, ende Vlissingen &c. Heere der Stadt Grave, ende S'landts van Cuyc, St. Vyt, Daesburch &c. Gouverneur van Gelderlant, Hollant, Zeelant, Westvrieslant, Zutphen, Vtrecht, Overyssel &c.Opperste Veltheer van de vereenichde Nederlanden, Admirael Generael vander Zee &c. Beschreven deur Simon Stevin van Brugghe.
Objectnaam boek
Objectnummer 00012943B
Reserveren

Vervaardiging

Maker Stevin, Simon
Datering 1605

Onderwerp

Trefwoorden wiskunde, perspectiefleer, wetenschap, 1601-1650, 1501-1550, 1551-1600, Stevin, Simon
Minder informatie
Meer informatie