Uitklappen

Boek

Titel Tvveede Stvck Der Wisconstighe Ghedachtnissen Vande Meetdaet. De praxi Geometriae. Inhoudende t'ghene daer hem in gheoeffent heeft Den Doorlvchtichsten Hoochgheboren Vorst ende Heere Mavrits Prince van Orangien, Grave van Nassau, Catzenellenbogen, Vianden, Moers &c. Marckgraef vander Vere, ende Vlissingen &c. Heere der Stadt Grave, ende S'landts van Cuyc, St. Vyt, Daesburch &c. Gouverneur van Gelderlant, Hollant, Zeelant, Westvrieslant, Zutphen, Vtrecht, Overyssel &c.Opperste Veltheer van de vereenichde Nederlanden, Admirael Generael vander Zee &c. Beschreven deur Simon Stevin van Brugghe.
Objectnaam boek
Objectnummer 00012943A
Reserveren

Vervaardiging

Maker Stevin, Simon
Datering 1605

Onderwerp

Trefwoorden wiskunde, geometrie, wetenschap, 1601-1650, 1501-1550, 1551-1600, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Stevin, Simon
Minder informatie
Meer informatie