Uitklappen

Boek

Titel Eerste Stvk Der VVsconstighe Ghedachtenissen Vant VVeereltschrift. Cosmogrrphia [sic] inhoudende t' ghene daer hem in gheoeffent heeft Den Doorlvchtichsten Hoochgeboren Vorst ende Heere, Mavrits Prince van Oraengien, Grave van Nassau, Catzenellenbogen, Vianden, Moers &c. Marckgraef vander Vere, ende Vlissinghen &c. Heere der Stadt Grave ende S'landts van Cuyc, St. Vyt, Daesburch &c. Gouverneur van Gelderlant, Hollant, Zeelant, Westvrieslant, Zutphen Vtrecht, Overyssel &c. Opperste Veltheer vande vereenichde Nederlanden, Admirael generael vander Zee &c. Beschreven deur Simon Stevin van Brugghe.
Objectnaam boek
Objectnummer 00012942

Vervaardiging

Maker Stevin, Simon
Datering 1608

Onderwerp

Trefwoorden wiskunde, wetenschap, 1601-1650, 1501-1550, 1551-1600, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Stevin, Simon
Minder informatie
Meer informatie