Uitklappen

Boek

Titel Een Cort ende Waerachtich verhael vanden tocht, ghedaen door het beleyt, des Doorluchtigen hooch-ghebooren Furst Henrick Frederick van Nassau. op de Stadt van Erkelens. Mits-gaders t'verhael van den schandelijcken moort, begaen, aen den Jongen Graeff van den Broeck. Mits gaders noch Van een Cayschuyt die t'Oostende uyt gelopen is, ende tot Rotterdam is binnen gebracht.
Objectnaam boek
Objectnummer 00102452F

Vervaardiging

Datering 1607

Onderwerp

Trefwoorden krijgsgeschiedenis, geschiedenis, tijdsgeschrift, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), 1601-1650, Nederland, Oostende, Rotterdam, Erkelens, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Frederik Hendrik (graaf van Nassau en prins van Oranje)
Minder informatie
Meer informatie