Uitklappen

Boek

Titel Fortificatie Ofte Sterckten-Bouwinghe Adriani Metii Matheseos Professoris Ordin. tot Franeker. Waer in gheleert wert, hoemen op de nu ter tijdt ghewoonlijkcke manier, alle schansen, fortressen, Steden, etc. sal afbeelden, afsteecken ende vast maken.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Metius, Adriaan Adriaansz
Datering 1626

Onderwerp

Trefwoorden vestingbouw, Staatse Leger (1579-1795), 1701-1750, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie