Uitklappen

Boek

Titel De Thien eerste Boecken Der Nederlandtsche Oorloge, In 't Latijn beschreven door den Eerweerdigen P. Famianus Strada, Romeyn, Priester der Societeyt Jesu. Aenvangende met het vertreck van Keyser Carel de V. tot het begin van de regeringe van Alexander Farnesius de III. Hertogh van Parmen en Plaçenten. Verduytscht door Guilliam van Aelst. Op 't nieuws nae 't Latijnsche oversien en verbetert; En verçiert met d'Afbeeldinge der voornaemste Personagien en Historien, seer konstigh nae 't leven in koper gesneden.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Strada, Famiano | Aelst, Guillaume van
Datering 1655

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, krijgsgeschiedenis, 1551-1600, 1601-1650, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie