Uitklappen

Boek

Titel Ordres Van Batailjen, Gepractiseert in de Legers der Vereenighde Nederlanden. Onder het Beleydt van Syn Excellentie Mauritius, En Syn Hoogheydt, Frederick Henrick, Princen van Oranjen, Graven van Nassau, &c. Hooghloflijcker Memorie. Als Capiteynen Generaels van de selve Krijghsmachten. Geobserveert, beschreven, en vertoont, door wijlen Johan Le Hon, in sijn Leven Ingenieur, gebleven in den dienst deser Nederlanden, voor Maestricht. Nu breeder verklaert, door C. Le Hon, Ingenieur, en Regiments-Quartiermeester. Met verscheyden Figuren, (tot het selve Werk dienstigh) daer by gevoeght. Noyt voor desen gedruckt.
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 0395-0

Vervaardiging

Maker Le Hon, Johan | Le Hon, C.
Datering 1672

Onderwerp

Trefwoorden Staatse Leger (1579-1795), krijgskunde, tactiek, 1651-1700, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland, Maurits (Prins van Oranje), Frederik Hendrik (graaf van Nassau en prins van Oranje)
Minder informatie
Meer informatie