Uitklappen

Boek

Titel Vertoogh Van De Kryghs-Oeffeninge, Soo in 't particulier van Musquet en Spies, Als in 't generael van een Corpus of Gros der Compagnien te Voet van de Guardes, van de Ed. Groot Mog. Heeren Staten van Hollant ende West-Vrieslant. Als mede eenige aenwysinge, omme Regiments-gewijs in ordre tegens den anderen te staen, met verscheyde forme van Bataillies, die in den jare 1668. zijn gestelt in 't exerceren van de Militie, uytgedruckt door hondert soo groote als kleyne Koopere Platen, in drien verdeelt, By een gevoeght door Johan Boxel, Capitain Lt. over de Compagnie Coll. van de Guardes van haer Ed. Groot Mogentheden, Sergeant-Majoor van 't Guarnisoen.
Objectnaam boek
Objectnummer 00116986

Vervaardiging

Maker Boxel, Johan
Datering 1673

Onderwerp

Trefwoorden exercitie, militie, infanterie, Staatse Leger (1579-1795), 1651-1700, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie