Uitklappen

Boek

Titel Het Derde Boeck Der Kryghs-Oeffeninge, VVaer in klaer ende duydelijck wordt aengewesen; voor eerst, de manier en gewoonte van de dracht der Wapenen, onder de Compagnien Guardes van de Edele Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt; 't marcheren en staen in ordre met de Compagnien ende de Regimenten, met verscheyde aenwysingen, om sich in Bataillie of Slagh-ordre te stellen, tegens de Ruyterye.
Objectnaam boek
Objectnummer 00118858

Vervaardiging

Maker Boxel, Johan
Datering 1670

Onderwerp

Trefwoorden exercitie, infanterie, Staatse Leger (1579-1795), 1651-1700, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie