Uitklappen

Boek

Titel Eene Verhandeling Over De Militaire Discipline. In welke de Plicht van Officiers En Soldaaten, In de verscheide Graden van den Krygsdienst, te Needergestelt en Verklaard is: Door Humphrey Bland, Schildknaap. Luitenant-Colonel van Zyn Majesteits Lyf-Regiment te Paart. En, naar den Tweeden Engelschen Druk, in 't Neederduits Vertaalt, Door Gerard Westerwyk. Met Koopere Platen.
Objectnaam boek
Objectnummer 00118699

Vervaardiging

Maker Bland, Humphrey | Westerwyk, Gerard
Datering 1740

Onderwerp

Trefwoorden militaire discipline, discipline, officier, soldaat, Staatse Leger (1579-1795), exercitie, infanterie, 1701-1750, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie