Uitklappen

Boek

Titel Hedendaagsche Historie, Of Tegenwoordige Staat Van Alle Volkeren; XXVIste Deel. Behelzende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Friesland. Met Naauwkeurige Landkaarten en Printverbeeldingen versierd. Vierde Deel.
Objectnaam boek
Objectnummer 00116842

Vervaardiging

Maker Stijl, Simon | Salmon, Thomas
Datering 1789

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, 1751-1800, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Friesland, Nederland
Minder informatie
Meer informatie