Uitklappen

Boek

Titel Hedendaagsche Historie, Of Tegenwoordige Staat Van Alle Volkeren; XXVste Deel. Behelzende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Friesland. Met Naauwkeurige Landkaarten en Printverbeeldingen versierd. Derde Deel.
Objectnaam boek
Objectnummer 00116845

Vervaardiging

Maker Stijl, Simon | Salmon, Thomas
Datering 1788

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, 1751-1800, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Friesland, Nederland
Minder informatie
Meer informatie