Uitklappen

Boek

Titel Hedendaagsche Historie, Of Tegenwoordige Staat Van Alle Volkeren; XXIIIste Deel. Behelzende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Friesland. Met Naauwkeurige Landkaarten en Printverbeeldingen versierd. Eerste Deel.
Objectnaam boek
Objectnummer 00116852

Vervaardiging

Maker Wagenaar, Jan | Salmon, Thomas
Datering 1785

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, 1751-1800, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Friesland, Nederland
Minder informatie
Meer informatie