Uitklappen

Boek

Titel Hedendaagsche Historie, Of Tegenwoordige Staat Van Alle Volkeren; XXste Deel; Vervolgende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Zeeland. Met nieuwe Landkaarten, Plans der Steden en konstige Printverbeeldingen versierd.
Objectnaam boek
Objectnummer 00116833

Vervaardiging

Maker Boddaert, Pieter
Datering 1753

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, 1751-1800, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Zeeland, Nederland
Minder informatie
Meer informatie