Uitklappen

Boek

Titel Hedendaagsche Historie, Of Tegenwoordige Staat Van Alle Volkeren; XIVe Deel. Vervolgende de Beschryvinge der Vereenigde Nederlanden. En behelzende een Aanvang der Beschryvinge van Holland, Met eene nieuwe Landkaart, naauwkeurige Plans van de Steden en Printverbeeldingen versierd.
Objectnaam boek
Objectnummer 00116809

Vervaardiging

Maker Wagenaar, Jan | Salmon, Thomas
Datering 1742

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, 1701-1750, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Holland (graafschap), Nederland
Minder informatie
Meer informatie