Uitklappen

Boek

Titel Hedendaagsche Historie, Of Tegenwoordige Staat Van Alle Volkeren: XIIIde Deel. Vervolgende de Beschryving Der Vereenigde Nederlanden, En vervattende byzonderlyk die der Provincie Gelderland. Met naauwkeurige Landkaarten en fraaije Printverbeeldingen versierd.
Objectnaam boek
Objectnummer 00116781

Vervaardiging

Maker Wagenaar, Jan | Salmon, Thomas
Datering 1741

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, 1701-1750, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Gelderland, Nederland
Minder informatie
Meer informatie