Uitklappen

Boek

Titel Hedendaagsche Historie, Of Tegenwoordige Staat Van Alle Volkeren; XIIde Deel; Vervolgende de Beschryving Der Vereenigde Nederlanden; en vervattende byzonderlyk die der Generaliteits Landen, Staats Brabant, Staats Land Van Overmaaze, Staats Vlaanderen en Staats Opper-Gelderland met den Staat der Bezetting in de Barriere-Plaatsen enz. Met Naauwkeurige Landkaarten en Printverbeeldingen versierd.
Objectnaam boek
Objectnummer 00116778

Vervaardiging

Maker Wagenaar, Jan | Salmon, Thomas
Datering 1740

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, 1701-1750, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie