Uitklappen

Boek

Titel Der Vereenigde Nederlanden. XIde Deel. Vervattende eene Algemeene Beschryving Des Lands, der Zeden en Godsdienst van de Inwooners, een kort Begrip van 's Lands Historie, eene Beschryving der hooge en mindere Generaliteits-Kollegien, der Maatschappyen van Oosten en Westen, en der Handwerken, Visscheryen, Zeevaart en Koophandel, enz. Met eene naauwkeurige Landkaart en Printverbeeldingen versierd.
Objectnaam boek
Objectnummer 00116787

Vervaardiging

Maker Wagenaar, Jan | Salmon, Thomas
Datering 1739

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, 1701-1750, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie