Uitklappen

Boek

Titel Hedendaagsche Historie, Of Tegenwoordge Staat Van Alle Volkeren; In opzigte hunner Lands-gelegentheid, Personen, Klederen, Gebouwen, Zeden, Wetten, Gewoontens, Godsdienst, Regering, Konsten en Wetenschappen, Koophandel, Handwerken, Landbouw, Landziektens, Planten, Dieren, Mineralen en andere zaken tot de Natuurlyke Historie dienende. Eerst in 't Engelsch beschreven door Th. Salmon. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van Goch, M.D. V. Deel. Behelzende den Tegenwoordigen Staat van het Turksche Ryk in Asia en Afrika. Met naukeurige Landkaarten en fraaije Printverbeeldingen versierd.
Objectnaam boek
Objectnummer 00116786

Vervaardiging

Maker Salmon, Thomas | Goch, Matthias van
Datering 1733

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, 1701-1750, Azië, Turkije, Afrika
Minder informatie
Meer informatie