Uitklappen

Boek

Titel Hedendaagsche Historie, Of Tegenwoordige Staat Van Alle Volkeren; In opzigte hunner Landsgelegentheid, Personen, Klederen, Gebouwen, Zeden, Wetten, Gewoontens, Godsdienst, Regering, Konsten en Wetenschappen, Koophandel, Handwerken, Landbouw, Landziektens, Planten, Dieren, Mineralen en andere zaken tot de Natuurlyke Historie dienende. Eerst in 't Engelsch beschreven door Th. Salmon. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van Goch, M.D. IV. Deel, Behelzende den Tegenwoordigen Staat van Persia, Arabia, en het Asiatisch Tartaryen. Met naaukeurige Landkaarten en fraaije Printverbeeldingen versierd.
Objectnaam boek
Objectnummer 00116779

Vervaardiging

Maker Salmon, Thomas | Goch, Matthias van
Datering 1732

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, 1701-1750, Azië, Perzië, Iran, Arabië, Saudi-Arabië, Tartarije
Minder informatie
Meer informatie