Uitklappen

Boek

Titel Hedendaagsche Historie, Of Tegenwoordige Staat Van Alle Volkeren; In opzigte hunner Landsgelegentheid, Personen, Klederen, Gebouwen, Zeden, Wetten, Gewoontens, Godsdienst, Regering, Konsten en Wetenschappen, Koophandel, Handwerken, Landbouw, Landziektens, Planten, Dieren, Mineralen en andere zaken tot de Natuurlyke Historie dienende. Eerst in 't Engelsch beschreven door Th. Salmon. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van Goch, M.D. III. Deel. Behelzende den Tegenwoordigen Staat van de Koninkryken Pegu, Ava, Arrakan, Acham. Als mede van het Eigentlyke India, of het Ryk van den Groten Mogol, en van Malabar, Kormandel, en het Eiland Ceilon. Met naukeurige Landkaarten en fraaije Printverbeeldingen versierd.
Objectnaam boek
Objectnummer 00116782

Vervaardiging

Maker Salmon, Thomas | Goch, Matthias van
Datering 1731

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, 1701-1750, Azië, Pegu, Ava, Arrakan, Acham, India, Mongolië, Malabar, Kormandel, Ceylon
Minder informatie
Meer informatie