Uitklappen

Boek

Titel Hedendaagsche Historie, Of Tegenwoordige Staat Van Alle Volkeren, In opzigte hunner Landsgelegentheid, Personen, Klederen, Gebouwen, Zeden, Wetten, Gewoontens, Godsdienst, Regering, Konsten en Wetenschappen, Koophandel, Handwerken, Landbouw, Landziektens, Planten, Dieren, Mineralen en andere zaken tot de natuurlyke Historie behorende. II. Deel. Behelzende de Tegenwoordige Staat der Sundasche Eilanden, en wel inzonderheid Borneo, Java, Sumatra en der Koninkryken Siam, Kochin-China en Tonkin. Eerst in 't Engelsch beschreven door Th. Salmon, Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van Goch, M.D. Met nieuwe Landkaarten en Printverbeeldingen versiert. Tweede Druk.
Objectnaam boek
Objectnummer 00116785

Vervaardiging

Maker Salmon, Thomas | Goch, Matthias van
Datering 1739

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, 1701-1750, Azië, Borneo, Java, Sumatra, Siam, Cochin (Vietnam), Tonkin
Minder informatie
Meer informatie