Uitklappen

Boek

Titel Der Griken en Romeynen Krygs-Handel: Ofte Beschrijvinge van de Griekse en Roomse Land-Militie, Door Johan, Vry-heer Van Paffenrode, Heer van Ghussigny, Commandeur Militair over 't Guarnisoen van Gorinchem, Lt. Colonel van een Regiment, en Capitain over een Compagnie Voetknechten. Doorgaens Verçiert met Kopere Platen.
Objectnaam boek
Objectnummer 00116793

Vervaardiging

Maker Paffenrode, Johan van
Datering 1675

Onderwerp

Trefwoorden krijgskunde, krijgswetenschap algemeen, leger, 1651-1700, Klassieke Oudheid, Romeinse Rijk, Griekenland, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie