Uitklappen

Boek

Titel Afbeeldinghe, ende Beschrijvinghe van alle de Veld-slagen, Belegeringen, en and're notable geschiedenissen, ghevallen in de Nederlanden, Geduerende d'oorloghe teghens den Coningh van Spaengien: Onder het beleydt van den Prince van Oraengien, ende Prince Maurits de Nassau, etc. Van weghen de Hooch-Moghende Heeren Staten der Vereenichde Nederlanden.
Objectnaam boek
Objectnummer 00112024

Vervaardiging

Maker Baudartius, Willem
Datering 1616

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, krijgsgeschiedenis, 1551-1600, 1601-1650, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie