Uitklappen

Boek

Titel Emanvels Van Meteren Historie der Neder-landscher ende haerder Na-buren Oorlogen ende geschiedenissen, Tot Den Iare M. VI.C XII. Nu de laestemael bij hem voor sijne doodt merckelijck verbetert en in, XXXII, boecken voltrocken, Is mede'hier by gevoegt des Autheurs leven. Verrijckt beneffens de Land-Caerte met bij na hondert correcte Conterfeijtsels vande voor treflijcste Personagien in dese Historie verhaelt Alle cierlijck na d'leven ghedaen ende in Coperen platen gesteken. Gedruckt int Jaer ons Heeren. M. DC. XIV.
Objectnaam boek
Objectnummer 00112040

Vervaardiging

Maker Meteren, Emanuel van
Datering 1614

Onderwerp

Trefwoorden krijgsgeschiedenis, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), 1301-1350, 1351-1400, 1401-1450, 1451-1500, 1501-1550, 1551-1600, 1601-1650, Nederland, Nederlanden (tot 1579), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie