Uitklappen

Boek

Titel Ordre Op de handelinge van Musquet en Pieck. Midtsgaders van de Evolutien En Woorden van Bevel daer toe behoorende; Naer al het welcke Syne Hoogheydt verstaet ende ordonneert, dat sigh Collonellen, Capiteynen en andere Officieren, ten dienste van den Staet der Vereenighde Nederlanden, onder sijnen bevele staende, van nu voortaen punctuelijck sullen hebben te reguleren.
Objectnaam reglement
Objectnummer 00116674

Vervaardiging

Datering 168X

Onderwerp

Trefwoorden musketier (manschap der musketiers), piekenier (manschap der piekeniers), infanterie, exercitie, bevelvoering, Staatse Leger (1579-1795), 17e eeuw, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie