Uitklappen

Boek

Titel Lysten, hoedanigh de volgende Compagnien te Paert, Dragonders en te Voet Ter Finantie van Hollandt werden gereguleert in 't betalen van derselver Soldye. Alle ter maent van twee en veertigh dagen. Met den eersten Januarii, 1698.
Objectnaam boek
Objectnummer 00116664-7
Reserveren

Vervaardiging

Maker
Datering 1698 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden cavalerie, infanterie, soldij, Staatse Leger (1579-1795), dragonder (manschap der dragonders), 1651-1700

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie