Uitklappen

Boek

Titel Ordre Op het Manuaal ofte Execitie van een Musquetier, Grenadier, en Pieckenier; Mitsgaders Op het doen der Evolutien, volgens de Woorden van Commando. Naer alle het welcke Sijne Hoogheyd verstaet en ordonneert, dat sig alle Colonellen, Capiteynen, ende andere Officieren, ten dienste van den Staet der Vereenigde Nederlanden, onder sijnen bevele staende, van nu vooraen punctuelijck hebben te reguleren.
Objectnaam reglement
Objectnummer 00116652

Vervaardiging

Datering 1688

Onderwerp

Trefwoorden infanterie, order, exercitie, musketier (manschap der musketiers), piekenier (manschap der piekeniers), Staatse Leger (1579-1795), 17e eeuw, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie