Uitklappen

Boek

Titel Militaire Afbeeldingen aanwijzende de Legertogten, Campementen, Logeringen, Slag-Ordres, Batalien, Fortressen, Attacques, Defensien, en andere Schikkingen der troupen te Velde Zoo te paarde als te voet Onder de Princen van Orange, en de Legers vanden Staat gebruykelyk
Objectnaam handschrift
Objectnummer 00102277

Vervaardiging

Maker Stevin, Simon
Datering 16XX

Onderwerp

Trefwoorden vestingbouw, 1601-1650, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Staatse Leger (1579-1795), Stevin, Simon
Minder informatie
Meer informatie