Uitklappen

Boek

Titel Handleiding tot de kennis der draagbare wapenen, of verzameling van voorschriften, orders, enz., betrekkelijk de wapenen, het ledergoed, de munitien en de schietoefeningen, benevens een aantal daarop betrekking hebbende bijlagen / door A.G. Westerborg
Objectnaam boek
Objectnummer 00102891

Vervaardiging

Maker Westerborg, A.G.
Datering 1846

Onderwerp

Trefwoorden infanterie, wapenleer, wapen, leergoed, munitie, schieten, schietoefening, draagbaar vuurwapen, 1801-1850, Nederland
Minder informatie
Meer informatie