Uitklappen

Object

Titel Uniformvoorstelling van 2 uniformen: Korporaals van het Regiment Grenadiers en Jagers in uitgaanstenue met overjas en kazernetenue - Afbeeldingen van uniformen bij de landmacht in 1898 in gebruik, gebezigd bij het militair onderricht aan hare Majesteit de Koningin
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00012602/013

Vervaardiging

Maker Topografische Inrichting
Datering 1898 - 1898
Materialen :

Onderwerp

Trefwoorden Koninklijke Landmacht (1813/1814-heden), Grenadiers en Jagers, Koninklijke Landmacht (1813/1814-heden), Grenadiers en Jagers, Nederlands, korporaal, uniform (militair), uitgaanstenue, kazernetenue
Minder informatie
Meer informatie