Uitklappen

Object

Titel Vaandeldrager van het Korps Jager der Utrechtsche Hooge school. Dit vaandel of guidon verv[aardig]d en geschonken door de oudste dochter van den Heer van Asch van Wijck. Burgem[eester] van Utrecht - Uniformen van alle troepen & corpsen 1830 - 1839 door Houtman te Utrecht, deel I
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00221031/011
Bestel beeldmateriaal

Vervaardiging

Maker Houtman, J.P. | Verhoesen, Albertus
Materialen :

Onderwerp

Trefwoorden infanterie, Compagnie Vrijwillige Jagers van de Hogeschool te Utrecht (1830-1839), Koninklijke Landmacht (1813/1814-heden), infanterie, Compagnie Vrijwillige Jagers van de Hogeschool te Utrecht (1830-1839), Koninklijke Landmacht (1813/1814-heden), Utrecht, vaandel, jager (manschap der jagers), Vrijwillige jager, vaandeldrager, Belgische Opstand (1830-1839)
Minder informatie
Meer informatie